ประวัติความเป็นมา

                    ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  เป็นอันดับหนึ่งในการขายสินค้าและบริการด้าน GPS Tracking ในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทได้มีขยายงานออกไปทั้งทางด้านการพัฒนาโปรแกรมพิเศษสำหรับบริหารจัดการงานขนส่งการพัฒนาระบบแผนที่ DIGITAL  เพื่อมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ GPS  รวมถึงด้านการพัฒนาระบบการส่งข้อมูลอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า  IoT   Solutions ให้กับองค์กรชั้นนำหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  เพื่อสร้างสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ ให้ก้าวทันนานาประเทศทั่วโลก

                  โดยบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยเริ่มต้นกับธุรกิจที่เกี่ยวกับการเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งโดยการจัดตั้งศูนย์ Driver Testing Center เพื่อทดสอบความสามารถของผู้ขับขี่ โดยมีความคาดหวังจะช่วยประเทศไทยให้มีมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น ต่อมาทางบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจโดยมีการออกแบบ และผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในการควบคุม และตรวจสอบยานพาหนะ โดยเริ่มจากการออกแบบกล่องดำบันทึกการใช้งานรถ จนพัฒนามาเป็นระบบติดตามรถด้วยเทคโนโลยี REAL-TIME GPS ในปัจจุบัน

                  ทั้งนี้ในฐานะผู้นำของกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ  กับทีมงานกว่า 400 ชีวิตในปัจจุบัน  เราขอสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนาคุณภาพงานบริการที่ไม่หยุดยั้งเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีและประทับใจ ในบริการตอบแทนที่ท่านไว้วางใจทางบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

Goal Filled-100 (1)

วิสัยทัศน์

บริษัทชั้นนำด้านจีพีเอสแทรคกิ้ง
และไอโอที  (IoT)  โซลูชั่น

Launched Rocket Filled-100 (1)

พันธกิจ

 สินค้า ที่หลากหลายและคุณภาพดี
นวัตกรรมที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
บริการที่ดี ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
การขยายตลาด เพื่อให้ครอบคลุมอาเซียน
ทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

User Group Man Man Filled-100

ค่านิยมองค์กร

ซื่อสัตย์  สามารถ  สามัคคี  มีวินัย

 

คณะกรรมการบริษัท

null
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 
ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริษัท
null

นายทศพล  คุณะเพิ่มศิริ    
 รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริษัท

null

นางสาวจิราพร  ลายลักษณ์    
กรรมการบริษัท

null

นายไพรัช  คุณะเพิ่มศิริ    
กรรมการบริษัท

null

นายชาญ ลายลักษณ์    
กรรมการบริษัท

null

นายสุพันธ์  พรสูงส่ง          
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการอิสระ

null

นายศักดิ์  ประยูรพัฒน์    
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

null

นายอัมพร  พรวรากรณ์    
 กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

null

นางสาวกัญญาพัชร  พลมาก    
เลขานุการบริษัท

คณะผู้บริหาร ดี.ที.ซี.

ธุรกิจของเรา

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (D.T.C. Enterprise Co., Ltd.) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะด้วยระบบ ดาวเทียม และชุดกล่องดำบันทึก การใช้งานรถ และพัฒนา ด้าน IoT Solutions  สำหรับจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  ได้มีการวิจัย และพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น GPS Tracking จวบจนถึงระบบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ด้วยกันเอง ผ่านเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน โดยที่ไม่ต้อง มีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องหรือสั่งการ โดยจะตอบโจทย์ Life Style ลูกค้าในอนาคต (Internet of Things) รวมถึงการพัฒนาแผนที่ที่มีความละเอียดสูง  (Dee Map)  เพื่อให้ตรงตามลักษณะการใช้งาน และวัตถุประสงค์ขององค์กรที่แตกต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันเรามีการขยายการส่งออกไปมากกว่า 12 ประเทศ อาทิเช่น ประเทศจีน, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, อินเดีย, ลาว, บังคลาเทศ, เวียดนาม, เคนย่า, มาเลเซีย, ฮ่องกง, เมียนม่า, กัมพูชา เป็นต้น  และด้วยศักยภาพของบุคลากรที่มีจำนวนกว่า 400 คน ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย อาทิเช่น

null

ระบบการติดตามรถผ่านดาวเทียม

null

ระบบการติดตามการทำงานขนส่ง

null

ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

null

อุปกรณ์บันทึกภาพ เสียง
พิกัดตำแหน่งรถที่ทำการติดตั้ง

null

อุปกรณ์ติดตามตำแหน่งตู้คอนเทนเนอร์

null

อุปกรณ์ติดตามเรือ และรองรับการส่งข้อมูล
ไปยังศูนย์กรมประมง

พันธมิตรของเรา

งานลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญลูกค้า จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1176” เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการ รวมทั้งรับฟังเสียงของลูกค้าเสมือนหนึ่งการให้บริการแบบ One Stop Service โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งมีการให้บริการ ดังนี้

 

 • บริการข้อมูลการติดตั้งผลิตภัณฑ์

 • ให้ข้อแนะนำด้านข้อมูลของผลิตภัณฑ์
  จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญโดยเฉพาะ 

 •  รับฟังข้อแนะนำของลูกค้า
  เพื่อการพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์
  และการให้บริการ

 •  บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
  พร้อมประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง

DTC-Photo-Office

บริษัทในเครือ

เหตุผลที่องค์กรชั้นนำ
เลือกบริษัท ดี.ที.ซี.