สินค้า

titleTALAY T001

รายละเอียด

TALAY T001 เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจสอบและติดตามเรือโดยการรายงานข้อมูลต่างๆ ของเรือ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง ความเร็ว ทิศทางการเดินเรือ เมื่ออุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของเรือแล้วจะส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายดาวเทียมไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อบันทึกและแสดงข้อมูลของเรือ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมได้จะเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำภายในจนกว่าจะเจอสัญญาณและส่งข้อมูลได้ รองรับการส่งข้อมูล ไปยังศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังฯ กรมประมง

titleBlueTraker VMS

รายละเอียด

กล่อง BlueTraker VMS(Vessel Monitor System) อุปกรณ์จีพีเอสติดตามเรือขนส่งระหว่างประเทศด้วยระบบดาวเทียม(GPS Tracking)และเครือข่าย GSM โดย BlueTraker VMS เป็นอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือผ่านดาวเทียมสื่อสาร(GPS) ตามมาตรฐานกรมประมงสำหรับเรือบรรทุกขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป อุปกรณ์ BlueTraker VMS จะเลือกรับส่งข้อมูลจากระบบเครือข่าย GMS หรือระบบดาวเทียม(GPS)โดยอัตโนมัติ กล่อง BlueTraker VMS ใช้การส่งข้อมูลแบบ real-time โดยข้อมูลที่ได้สามารถนำมาประมวลผลบน Application และ Web Application สามารถดูตำแหน่ง, เวลา, ทิศทาง และความเร็ว ในการเดินเรือย้อนหลังได้ อุปกรณ์จีพีเอสติดตามเรือประมง มีความเสถียรสูงพร้อมทั้งแบตเตอรี่สำรองกล่อง BlueTraker VMS ไม่เป็นสนิมอันเนื่องมาจากการใช้งานกลางทะเล

titleSWM

รายละเอียด

กล่อง SWM เป็นอุปกรณ์จีพีเอส(GPS Tracking) ที่ติดตามและบันทึกทั้งข้อมูลสำหรับเครื่องจักรกล เช่น รถตักดิน เครื่องเจนเนอร์เรเตอร์ โดยมีระบบวัดอุณหภูมิร้อนและเย็น พร้อมทั้งระบบวัดชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรอยู่ในตัว นอกจากนั้นยังสามารถต่อระบบวัดระดับน้ำมัน และ PTO สำหรับตรวจสอบระบบต่างๆ ของเครื่องจักรได้อีกด้วย กล่อง SWM ใช้การส่งข้อมูลแบบ real-time โดยข้อมูลที่ได้สามารถนำมาประมวลผลบน Application (SWR-Monitor) และ Web Application สามารถดูสถานะปัจจุบันและดูข้อมูลประวัติการใช้งานย้อนหลังได้ อุปกรณ์จีพีเอส(GPS Tracking)มีความเสถียรสูง พร้อมทั้งแบตเตอร์รี่สำรอง และยังถูกออกแบบให้มีความทนทานเหมาะกับการทำงานบนเครื่องจักรอีกด้วย

titlei VMS

รายละเอียด

กล่อง i VMS(Vessel Monitor System) อุปกรณ์จีพีเอสติดตามเรือประมงด้วยระบบดาวเทียม(GPS Tracking)และเครือข่าย GSM โดย i VMS เป็นอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือผ่านดาวเทียมสื่อสาร(GPS) ตามมาตรฐานกรมประมงสำหรับเรือบรรทุกขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป อุปกรณ์ i VMS จะเลือกรับส่งข้อมูลจากระบบเครือข่าย GMS หรือระบบดาวเทียม(GPS)โดยอัตโนมัติ กล่อง i VMS ใช้การส่งข้อมูลแบบ real-time โดยข้อมูลที่ได้สามารถนำมาประมวลผลบน Application และ Web Application สามารถดูตำแหน่ง, เวลา, ทิศทาง และความเร็ว ในการเดินเรือย้อนหลังได้ อุปกรณ์จีพีเอสติดตามเรือประมง มีความเสถียรสูงพร้อมทั้งแบตเตอรี่สำรองกล่อง i VMS ไม่เป็นสนิมอันเนื่องมาจากการใช้งานกลางทะเล

TALAY VMS อุปกรณ์ติดตามเรือ


talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ

อุปกรณ์ติดตามเรือ TALAY T001 VMS

เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจสอบและติดตามเรือโดยการรายงานข้อมูลต่างๆ ของเรือ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง ความเร็ว ทิศทางการเดินเรือ เมื่ออุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของเรือแล้วจะส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายดาวเทียมไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อบันทึกและแสดงข้อมูลของเรือ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมได้จะเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำภายในจนกว่าจะเจอสัญญาณและส่งข้อมูลได้ รองรับการส่งข้อมูล ไปยังศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังฯ กรมประมง
talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ
talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ

อุปกรณ์ติดตามเรือ TALAY T001 VMS มีคุณสมบัติดังนี้

talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ ผ่านคุณสมบัติตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังฯ กรมประมง
talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ มีการเข้ารหัสข้อมูลและยืนยันตัวตนก่อนส่งข้อมูล
talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ ใช้แหล่งจ่ายไฟได้สูงสุด 32 โวลต์
talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ การสื่อสาร 2 ทางผ่านดาวเทียม
talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ สามารถป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP67
talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ รองรับมาตราฐาน IEC 60945
talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ หน่วยความจำภายใน
talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ มี SOSฟังก์ชั่น และสามารถแจ้งการขัดข้องของระบบไฟฟ้าหลักได้
talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ Call Center 24 Hrs.
talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ จัดทำและจำหน่ายโดบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 19 ปี มั่นใจในบริการ
talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ โดยพนักงานมืออาชีพกว่า 400 คน
talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ

คลิปวีดีโอ จอโลกเศรษฐกิจ : ผู้ผลิตระบบติดตามเรือ รายแรกของเอเซีย

talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ
ระบบจัดการอุปกรณ์ติดตามเรือ www.dtcvms.com Web Monitoring

talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ
ระบบจัดการอุปกรณ์ติดตามเรือ www.dtcvms.com Web Monitoring Mobile

talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ
GPS for other devices

talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ
talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ

BlueTraker VMS(Vessel Monitoring System)

กล่อง BlueTraker VMS(Vessel Monitor System) อุปกรณ์จีพีเอสติดตามเรือขนส่งระหว่างประเทศด้วยระบบดาวเทียม(GPS Tracking)และเครือข่าย GSM โดย BlueTraker VMS เป็นอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือผ่านดาวเทียมสื่อสาร(GPS) ตามมาตรฐานกรมประมงสำหรับเรือบรรทุกขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป อุปกรณ์ BlueTraker VMS จะเลือกรับส่งข้อมูลจากระบบเครือข่าย GSM หรือระบบดาวเทียม(GPS)โดยอัตโนมัติ กล่อง BlueTraker VMS ใช้การส่งข้อมูลแบบ real-time โดยข้อมูลที่ได้สามารถนำมาประมวลผลบน Application และ Web Application สามารถดูตำแหน่ง, เวลา, ทิศทาง และความเร็ว ในการเดินเรือย้อนหลังได้ อุปกรณ์จีพีเอสติดตามเรือประมง มีความเสถียรสูงพร้อมทั้งแบตเตอรี่สำรองกล่อง BlueTraker VMS ไม่เป็นสนิมอันเนื่องมาจากการใช้งานกลางทะเล

รายละเอียดกล่อง BlueTraker VMS

talay vms อุปกรณ์ติดตามเรือ

CPU และหน่วยความจำ

ARM Processor, หน่วยความจำสำหรับเก็บตำแหน่ง 4 MB

การอัพเกรด Firmware

อัพเกรดอัตโนมัติโดยใช้ GPRS

ความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล

VPN, fixed IP, เข้ารหัส 256 บิต

แหล่งจ่ายไฟฟ้า

แรงดันปกติ 12VDC 24VDC แรงดันสูงสุด 36 VDC พร้อมทั้งป้องกันการลัดวงจร จ่ายไฟฟ้าผิดขั้ว แรงดันไฟฟ้าเกินและไฟฟ้าสถิต

แบตเตอรี่สำรอง

ลิเทียม-โพลิเมอร์ (Li-Poly) 5000mAh ใช้กับอุณหภูมิ -20oC ถึง +55oC สามารถใช้ได้ 72 ชั่วโมงเมื่อมีการส่งข้อมูลทุกๆ 2 ชั่วโมง

เสาอากาศภายใน

GPS/GLONASS, GSM/GPRS, Iridium

รูปแบบการสื่อสาร

USB/RS485, CAN bus

อินพุตดิจิตอล

รับสัญญาณได้ 2 อินพุตผ่านแสง (Opto) มีวงจรป้องกันการลัดวงจร เปิดวงจรและไฟฟ้าสถิต

เอาต์พุตดิจิตอล(Optional)

เอาต์พุตรีเลย์สูงสุด 40V AC/DC 500mA มีวงจรป้องกันการลัดวงจร อุณหภูมิเกิน

สถานที่ติดตั้ง

เสา ราง พื้นเรียบ เสากระโดงเรือ

อุปกรณ์สำหรับยึด

แผ่นยึดอุปกรณ์แบบผนัง ท่อแนวตรง เสา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ฝาครอบสองชั้น

ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต

ขนาด (กว้างxสูงxยาว)

198x67x198 mm

น้ำหนัก

1140 กรัม

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิ -25C ถึง +55C ความชื้น 10 ถึง 100% RH

ป้องกันน้ำและฝุ่น

IP68 ป้องกันได้ลึก 6 เมตรและ IP69K

ป้องกันการกระแทก

รองรับการหล่นที่ระยะ 1.2 เมตรจากทุกๆ ด้าน

ใบรับรอง

CE, IP68, IP69K, IEC60945 (รองรับโดย VOP-CZ) โมดูล RF ทุกตัวได้รับการรับรองจาก FCCtag: จีพีเอสเรือ,GPSเรือ,จีพีเอสติดตามเรือ,ระบบติดตามเรือประมง,จีพีเอสระบบติดตามเรือประมง,BlueTraker VMS,ฺ
BlueTraker ,Vessel Monitor System