โปรแกรม TMS

 

TMS (Transportation Management System) คือ ระบบบริหารจัดการงานขนส่ง(TMS) เพื่อติดตามสถานะการทำงานของรถ
โดยมีการเชื่อมโยงการวางแผนงาน จากระบบวางแผนและแสดงผลออกมาในรูปแบบของเว็บไซต์

1.    เพื่อลดความผิดพลาดจากการทำงานในการวางแผนและติดตามการจัดส่งโดยใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบ GPS
2.    เพื่อช่วยในด้านการติดตามปัญหาการทุจริตจากการจัดส่ง
3.    เพื่อช่วยในด้านความปลอดภัยและกฎหมายในการใช้รถใช้ถนน
4.    เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้า ในการจัดส่ง โดยสามารถจัดส่ง
ถึงที่หมายตามเวลา และสามารถติดตามและตรวจสอบสถานะ การจัดส่งได้แบบ Real Time 
5.    เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการประเมินประสิทธิภาพการขนส่ง ระบบรายงานสถานะ ของรถขนส่งแต่ละคัน
พร้อมกันทั่วประเทศ ตรวจสอบได้ตั้งแต่รถออกจากคลัง แจ้งกำหนดถึงลูกค้า ตำแหน่งที่รถจอดพัก แสดงการเตือนต่างๆ
เมื่อรถออกนอกเส้นทางหรือเดินทาง ช้ากว่ากำหนด เพื่อป้องกันการทุจริต แบบ Real Time โดยแสดงผลได้
ทั้งแบบตาราง และแบบแผนที่


รายงานสถานะของรถขนส่งแต่ละคัน
 

ระบบวางแผนการจัดส่งโดยระบบจะวางแผนการจัดส่งโดยระบบจะคำนวณระยะทาง

จากต้นทางถึงปลายทางและเลือกรถขนส่งที่ว่างงานให้อัตโนมัติ

 

การสร้างเส้นทางการจัดส่งอัตโนมัติ

 

ระบบตรวจสอบการจอดนอกจุดจอด เริ่มตรวจสอบเมื่อรถออกจาก

คลังสินค้าและเลิกตรวจสอบเมื่อรถขนส่งถึงลูกค้า


 

รายงานการเข้าสถานีปลายทาง

 

ระบบแสดงผลในรูปแบบเว็บ สามารถแสดงผลใน Tablet