DTC สนับสนุนฟุตบอล สโมสรพัทยาซิตี้1

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สนับสนุนนักกีฬา สโมสรพัทยาซิตี้ ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติ 2016

เพราะเยาวชนในวันนี้ คือแรงขับเคลื่อนประเทศในวันข้างหน้า ทางบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนไทย

ระบบติดตามรถ รุ่น SWR

ระบบติดตามรถแบบ Real Time รุ่น SWE สามารถรองรับเครื่องรูดบัตรแถบแม่เหล็กตามกฎหมายกรมขนส่ง เป็นอุปกรณ์ติดตามและบันทึกข้อมูลการใช้งานรถ รวมถึงพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ