ดี.ที.ซี. ออกบูธงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้ร่วมออกบูธงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง