โปรแกรม CPB SBA by dtc

DTC พัฒนา Application Sales Tracking ลูกค้าจากบังคลาเทศ

C.P. Bangladesh Co., Ltd. เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานขาย ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัท จึงได้ไว้วางใจให้บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด