พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหารและพนักงานดี.ที.ซี. ร่วมใจถวายความอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 9.09 น. คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ร่วมถวายความอาลัย