DTC แนะนำ 5 เทคนิคจอดรถในที่เปลี่ยวให้ปลอดภัย

หลายครั้งที่เราจำเป็นต้องนำรถไปจอดในที่เปลี่ยว ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโจรกรรมหรือถูกทำมิดีมิร้ายได้ D.T.C. Enterprise มี 5 เทคนิคการจอดรถในที่เปลี่ยว

สัมมนาสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

DTC ออกบูธงานสัมมนาสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ทางบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมออกบูธ