DTC ออกบูธงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ร่วมออกบูธ งานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ภายใต้โครงการสาธิต