นิตยสาร Logistics Thailand สัมภาษณ์ผู้บริหาร DTC

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นิตยสาร Logistics Thailand ได้เดินทางมาสัมภาษณ์คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์