DTC ร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Day กับศูนย์กระจายสินค้า Tesco Lotus จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัย Safety day กับศูนย์กระจายสินค้า Tesco Lotus จ.สุราษฎร์ธานี