ดี.ที.ซี. ผูกสัมพันธ์เพื่อผู้ประกอบการสมาคมคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น

ดี.ที.ซี. ผูกสัมพันธ์เพื่อผู้ประกอบการ สมาคมคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น

วันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสมาคมคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น