10-Checklistควรเช็ค-ก่อนขับรถทางไกล-small

10 Checklist ควรเช็ค ก่อนขับรถทางไกล

ใกล้สิ้นปีแล้ว หลายคนคงเตรียมวางแผนขับรถไปเที่ยวช่วงปลายปีกัน นอกเหนือจากแผนการเดินทาง สิ่งสำคัญที่คุณควรเตรียมให้พร้อมคือการตรวจสอบสภาพรถก่อนการเดินทาง