ผู้บริหาร Tanaka Denki เยี่ยมชม DTC Enterprise

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ผู้บริหาร Tanaka Denki Co., Ltd บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชม บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด