ดีทีซี พบปะชาวเหนือ ร่วมออกบูธงานนอร์ทเทิรน์มอเตอร์โชว์ 2016

ดี.ที.ซี. พบปะชาวเหนือ ร่วมออกบูธงานนอร์ทเทิรน์มอเตอร์โชว์ 2016 และงานประชุมสามัญประจำปี 2559 ณ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย