10เคล็ดลับขึ้นรถตู้โดยสารให้ปลอดภัย

DTC แนะนำ 11 เคล็ดลับในการขึ้นรถตู้โดยสารให้ปลอดภัย

ในปัจจุบันการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารได้รับความนิยมเป็นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความสะดวกรวดเร็ว และมีจุดให้บริการครอบคลุมในเมืองหลายจุด นอกจากนั่นข่าวอุบัติเหตุ