DTC มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เพราะวิสัยทัศน์ของ DTC คือการมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ตัวแทน บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด