กรมการขนส่งทางบก ตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสารธารณะเข้ม

กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดตรวจสอบการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท พบกระทำความผิดซ้ำซาก ผิดร้ายแรง ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยของประชาชน