มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และเรื่องมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบกพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี