กรมการขนส่งทางบกตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ สำนักงานการอาชีวศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่น ตรวจเข้ม”สแกนรถโดยสารสาธารณะ” ตามมาตรฐานเช็คลิสต์ ทุกคัน ณ จุดจอด