รู้ก่อนขับ เกี่ยวกับความเร็วตามกฎหมายกำหนด ขับเร็วเท่าไร? ไม่โดนใบสั่ง

การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของอบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย การขับรถบนถนนในเมือง หรือเส้นทางหลวงก็มีการกำหนดความเร็วต่างกัน