กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มรับเปิดเทอม รถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียน