4 จุดบอดที่ควรหลีกเลี่ยง เมื่อเข้าใกล้รถบรรทุก

การเดินทางบนท้องถนน ย่อมมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้เสมอ หลายครั้งมักจะเกิดผู้ขับขี่ขาดประสบการณ์ขับขี่ที่ดีพอ และยังไม่รู้ถึงจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิด