วิธีเลือกและดูแลใบปัดน้ำฝน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)​ แนะผู้ขับขี่เลือกใช้ที่ปัดน้ำฝนที่ทำจากโลหะ 
มีขนาดเหมาะสมกับมาตรฐานที่รถกำหนด การเลือกและดูแล