จ่าย พ.ร.บ. รถยนต์ทุกปี รู้ไหมสามารถเบิกค่าอะไรได้บ้าง

พ.ร.บ.รถยนต์ หรือ การประกันรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่เราเรียกติดปากก็คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ