กรมการขนส่งทางบกยืนยัน การใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซี่ไม่ผิดกฎหมาย

กรมการขนส่งทางบกยืนยัน การใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซี่ไม่ผิดกฎหมาย โดยภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ย้ำ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้การบริการ