กรมการขนส่งทางบก เพิ่มความปลอดภัยช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กรมการขนส่งทางบก เข้มข้นมาตรการเพิ่มความปลอดภัย รองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาวันที่ 7-11 ก.ค. 2560 กำชับผู้ประกอบการ