กรมการขนส่งทางบกแนะนำการติดตั้งร่มบังลมหรือหลังคาบนรถจักรยานยนต์

กรมการขนส่งทางบก แนะการติดตั้งร่มบังลมหรือหลังคาเพื่อป้องกันแดดและฝนบนรถจักรยานยนต์ หากติดตั้งไม่มั่นคงแข็งแรง อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถร่วมทาง