กรมการขนส่งทางบก เปิดตัวรถแท็กซี่ไทยโฉมใหม่ TAXI OK และ TAXI VIP

กรมการขนส่งทางบก เปิดตัวรถแท็กซี่ไทยโฉมใหม่ภายใต้โครงการ TAXI OK และ TAXI VIP พร้อมนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ไทย