กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือการขนส่งช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยง การขนส่งช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช