รัฐมนตรีวิทย์ฯ ผู้บริหาร DTC และคณะ เข้าร่วมประชุม Thinking out of the Box

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee และคณะ รวมทั้งผู้บริหารจากบริษัท

ปตท. จัดงาน PTT Zero accident award 2018

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน ขับรถปลอดภัยตลอดเส้นทาง ซึ่งที่ผ่านมา ปตท. ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

DTC จับมือ Yazaki และ TraBox ให้บริการเว็บไซต์ตัวกลางระหว่างผู้ค้าและรถขนส่งในไทย

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท Yazaki Energy System (Yazaki ES) ประกาศว่า จะเริ่มให้บริการเว็บไซต์ตัวกลางระหว่างผู้ค้าและรถขนส่งสำหรับ