รัฐมนตรีวิทย์ฯ ผู้บริหาร DTC และคณะ เข้าร่วมประชุม Thinking out of the Box

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee และคณะ รวมทั้งผู้บริหารจากบริษัท

ปตท. จัดงาน PTT Zero accident award 2018

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน ขับรถปลอดภัยตลอดเส้นทาง ซึ่งที่ผ่านมา ปตท. ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

DTC จับมือ Yazaki และ TraBox ให้บริการเว็บไซต์ตัวกลางระหว่างผู้ค้าและรถขนส่งในไทย

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท Yazaki Energy System (Yazaki ES) ประกาศว่า จะเริ่มให้บริการเว็บไซต์ตัวกลางระหว่างผู้ค้าและรถขนส่งสำหรับ

ดี.ที.ซี. ร่วมออกงานคลัง ปตท. Safety Day 2561

วันที่ 22 พ.ค. 61 ทางคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน “วันความปลอดภัย สายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม หน่วยธุรกิจน้ำมัน ครั้งที่ 27

DTC ร่วมออกบูธกับอีเทอร์นิตี้ ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับเกียรติจากทาง บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธงานสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week)

กรมสรรพสามิตและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาโครงการศึกษาพื้นที่เพาะปลูกใบยาสูบ

เมื่อวันที่ 15พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาผลการศึกษา “โครงการศึกษาพื้นที่เพาะปลูกใบยาสูบ ด้วยเทคนิคระบบสารสนเทศ