DTC สนับสนุนฟุตบอล สโมสรพัทยาซิตี้1

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สนับสนุนนักกีฬา สโมสรพัทยาซิตี้ ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติ 2016

เพราะเยาวชนในวันนี้ คือแรงขับเคลื่อนประเทศในวันข้างหน้า ทางบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนไทย

DTC ยกขบวนนวัตกรรม GPS และ IoT Solutions โชว์ในงาน Tilog Logistix 2017

กลับมาอีกครั้งกับงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีโซลูชั่น ด้านโลจิสติกส์ ที่ครอบคลุมที่สุดในภูมิภาคอาเซียน Tilog Lpgistix 2017 ภายใต้แนวคิด “ASEAN+6 Connectivity

DTC ร่วมแสดงนวัตกรรมในงานประชุมสัญจร สมาคมขนส่งภาคอีสาน

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้นำด้านระบบติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียม หรือ GPS Tracking ได้เข้าร่วมแสดงนวัตกรรมในงานการประชุมสัญจรครั้งที่ 1/2560 ของสมาคมขนส่ง

DTC นำนวัตกรรม GPS มาร่วมงาน เปิดตัวโครงการ Taxi OK และ Taxi VIP

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ร่วมงานเปิดตัวโครงการ Taxi OK และ Taxi VIP พร้อมแนะนำนวัตกรรม GPS Tracking

Smart technology Smart DTC

ดีทีซี ผู้นำด้านระบบติดตามรถและ IoT Solutions พาเทคโนโลยี 4.0 เข้าร่วมแสดงศักยภาพในงานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

CEO ดี.ที.ซี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรวางแผนยุคใหม่ หลักสูตรผู้กำกับ รุ่นที่ 112

เนื่องด้วยโลกหมุนเร็วขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ฯลฯ การวางแผน หรือการเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรับการเปลี่ยนแปลง

HINO MOTORS (Japan) เยี่ยมชมบรรยากาศการทำงาน DTC Enterprise

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร Hino Motors, Ltd. (Japan) ให้เกียรติเยี่ยมชมบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยคุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ

DTC ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่2/60

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/60 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้พนักงานรับทราบ และเข้าใจนโยบาย