DTC สนับสนุนฟุตบอล สโมสรพัทยาซิตี้1

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สนับสนุนนักกีฬา สโมสรพัทยาซิตี้ ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติ 2016

เพราะเยาวชนในวันนี้ คือแรงขับเคลื่อนประเทศในวันข้างหน้า ทางบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนไทย

DTC จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ

DTC คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานทุกคน จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

DTC โชว์นวัตกรรมระบบ Vision Sensor ณ กรมสรรพสามิต

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับเกียรติจากกรมสรรพสามิต ให้นำระบบ Vision Sensor และ รางคอนเวเยอร์จำลอง

DTC จัดอบรมโครงการ ให้สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จัดอบรม “โครงการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการสุราชุมชนเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ

DTC อบรมพนักงานด้านความปลอดภัยฯ รุ่นที่ 1 ปี 2560

DTC เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป

ผู้บริหาร DTC ร่วมเสวนาในงาน Green Freight Interventions among SMEs

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับเกียรติจากทางสภาอุตสาหกรรม

DTC ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

เพราะเราต้องการให้ระบบการขนส่งไทยไปสู่ระดับโลก บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมระบบติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียมและกล้องติดรถ

ระบบบริหารจัดการกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจ BAMS รับรางวัล IP Champion 2017

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัท วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จำกัด

DTC เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น IP CHAMPION 2017

ดี.ที.ซี. บริษัทจีพีเอสคนไทย เพื่อคนไทย โชว์ศักยภาพเหนือชั้น เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์

DTC จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

ในวันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จัดซุ้มสรงน้ำพระตามประเพณีไทย และจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารของบริษัทฯ

DTC ออกบูธงานประชุมใหญ่สามัญ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

ดี.ที.ซี. นำนวัตกรรมระบบติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียมและระบบพัฒนาธุรกิจและการขนส่ง 4.0 มาให้ชมในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559