ระบบติดตามรถ รุ่น SMART i 3G

ระบบติดตามรถแบบ Real Time รุ่น SWE สามารถรองรับเครื่องรูดบัตรแถบแม่เหล็กตามกฎหมายกรมขนส่ง เป็นอุปกรณ์ติดตามและบันทึกข้อมูลการใช้งานรถ รวมถึงพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ระบบติดตามรถ รุ่น SWR

ระบบติดตามรถแบบ Real Time รุ่น SWE สามารถรองรับเครื่องรูดบัตรแถบแม่เหล็กตามกฎหมายกรมขนส่ง เป็นอุปกรณ์ติดตามและบันทึกข้อมูลการใช้งานรถ รวมถึงพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ระบบติดตามรถ รุ่น EsyTrack

เป็นอุปกรณ์ติดตามรถรุ่นประหยัดสุดคุ้ม คุณภาพเยี่ยม สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลการใช้งานรถ รวมถึงพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ได้แบบ Real Time อย่างถูกต้องและแม่นยำ ประมวลผลบน Web Application ใช้งานได้ง่ายบนโทรศัพท์มือถือ PDA Tablet และ Smart Phone