ประโยชน์ของอุปกรณ์ GPS

อุปกรณ์ GPS คือ อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับบันทึกและส่งข้อมูลการใช้งานของรถ ด้วยระบบการกําหนดตําแหน่งบนแผนที่โลก (Global Positioning System) โดยในปัจจุบันได้มีการนำอุปกรณ์ GPS มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการขนส่ง (Fleet Management) อย่างแพร่หลาย ด้วยปัจจัยต่างๆ

การใช้ระบบ GPS ในงานขนส่งสินค้าเวชภัณฑ์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่องานขนส่งมากขึ้น เช่น การนำระบบจีพีเอสติดตามรถ (GPS Tracking) มาใช้ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการด้านการขนส่ง สามารถติดตามดูตำแหน่งของรถขนส่งตลอดจนทราบพฤติกรรมของพนักงานขับรถแบบ real time ผ่าน Application หรือ Web Application

กุญแจสำคัญของความสำเร็จในงานขนส่ง

ในยุคที่องค์กรที่ดำเนินงานด้านการขนส่งเข้าร่วมวงแข่งขันกันทางธุรกิจเพื่อเป้าหมายในการยึดหัวหาดในสายธุรกิจของตนเอง สิ่งหนึ่งที่เข้ามาช่วยสร้างจุดแข็งให้แก่องค์กรนั้นๆ อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ คือ การนำโลจิสติกส์ เข้ามาเพิ่มคุณค่าในการบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งการจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ

GPS TRACKING กับ ระบบขนส่งสาธารณะไทย

“หรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับรถโดยสารสาธารณะจะเป็นศูนย์” คำกล่าวข้างต้น อาจไม่ใช่เรื่องเกินจริงอีกต่อไป เนื่องจากช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก ได้ออกประกาศให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน ต้องติดตั้งระบบ GPS