DTC ติดตั้งระบบ GPS Tracking ในรถโพถ้อง จนได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมท้องถิ่นไทย

เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ทางอบจ. ภูเก็ต ได้ให้ความไว้วางใจ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด นำระบบการบริหารจัดการ GPS Tracking

DTC สนับสนุน GPS Tracking เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางครอบครัวข่าว 3

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สนับสนุนเทคโนโลยี GPS Tracking และระบบแผนที่ ร่วมฝ่าวิกฤติมหาอุทกภัย และเงินสดรวม 600,000 บาท

DTC สนับสนุนการติดกล้องเช็คสภาพการจราจรให้กับ NECTEC

Traffy social eye (เครือข่ายตาจราจร) คือ โครงการแบ่งตามภาพจราจรจากกล้อง CCTV หรือ IP camera โดยบุคคลทั่วไป องค์กรต่างๆ เป็นการช่วยเหลือสังคม

ผู้บริหารดีทีซี ให้สัมภาษณ์ลงนิตยสารแพรว

คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ ผู้บริหาร บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และให้สัมภาษณ์กับนิตยสารแพรว ถึงการเริ่มต้นธุรกิจเมื่อ 15 ปีก่อน

ทีม GIS ได้จัดทำแผนที่ Dee-Map สำหรับคาดการณ์น้ำท่วม

ขณะนี้ทางทีม GIS ได้จัดทำแผนที่ Dee-Map สำหรับคาดการณ์น้ำท่วม โดยรวบรวมข้อมูลจาก สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศแห่งชาติ (GISDA) และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ