ประโยชน์ของ-smartfarm-small

smartfarm เกษตรอัจฉริยะ

อาชีพเกษตรกรรมอยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และสินค้าการเกษตรยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอีกด้วย สืบเนื่องมาจากรัฐบาลได้มีนโยบายเศรษฐกิจโมเดล

กรมขนส่ง-web-380x220

การดำเนินการของกรมการขนส่งทางบก กรณีกระทำผิดเงื่อนไขที่ได้จากระบบ GPS

ในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย โดยจัดทำโครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนน และผู้ใช้บริการรถสาธารณะ