ผู้บริหาร YAZAKI Energy Systems เยี่ยมชมการทำงาน DTC Enterprise

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร YAZAKI Energy Systems Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการผลิตส่วนประกอบรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น