DTC ออกบูธงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย

D.T.C Enterprise ผู้แทนจำหน่ายระบบติดตามรถด้วยดาวเทียม (GPS) ร่วมออกบูธแสดงสินค้าภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย