ระบบบริหารจัดการกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจ BAMS รับรางวัล IP Champion 2017

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัท วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จำกัด