5 อันดับพฤติกรรมขับรถยอดแย่

ใครๆ ก็ต้องการขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย แต่บ่อยครั้งที่ระหว่างทางมักจะเจอผู้ใช้รถใช้ถนนบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมการขับรถแบบเสี่ยงๆ