ผู้บริหาร DTC ร่วมเสวนาในงาน Green Freight Interventions among SMEs

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับเกียรติจากทางสภาอุตสาหกรรม

DTC ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

เพราะเราต้องการให้ระบบการขนส่งไทยไปสู่ระดับโลก บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมระบบติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียมและกล้องติดรถ