น้ำท่วมแค่ไหน เป็นอันตรายกับรถ

เข้าสู่ฤดูฝนแบบเต็มตัวกันแล้ว หลายพื้นที่ฝนตกหนัก ระบายออกไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ทำให้หลายๆท่านต้องเผชิญกับการลุยน้ำท่วม วันนี้ DTC

DTC อบรมพนักงานด้านความปลอดภัยฯ รุ่นที่ 1 ปี 2560

DTC เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ด้วยระบบออนไลน์และกล้อง CCTV

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ สู่มาตรฐานเดียวกัน ด้วยระบบออนไลน์และกล้อง CCTV เดินหน้าติวเข้มบุคลากรและมาตรฐาน