ขับรถผิดกฎจราจรโดนปรับเท่าไร

สิ่งที่ผู้ขับรถทุกคนต้องนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ คือกฎจราจร ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบบนท้องถนน วันนี้ DTC มีอัตราค่าปรับกฎหมายจราจร