DTC โชว์นวัตกรรมระบบ Vision Sensor ณ กรมสรรพสามิต

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับเกียรติจากกรมสรรพสามิต ให้นำระบบ Vision Sensor และ รางคอนเวเยอร์จำลอง