HINO MOTORS (Japan) เยี่ยมชมบรรยากาศการทำงาน DTC Enterprise

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร Hino Motors, Ltd. (Japan) ให้เกียรติเยี่ยมชมบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยคุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ