DTC นำนวัตกรรม GPS มาร่วมงาน เปิดตัวโครงการ Taxi OK และ Taxi VIP

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ร่วมงานเปิดตัวโครงการ Taxi OK และ Taxi VIP พร้อมแนะนำนวัตกรรม GPS Tracking