DTC ร่วมแสดงนวัตกรรมในงานประชุมสัญจร สมาคมขนส่งภาคอีสาน

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้นำด้านระบบติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียม หรือ GPS Tracking ได้เข้าร่วมแสดงนวัตกรรมในงานการประชุมสัญจรครั้งที่ 1/2560 ของสมาคมขนส่ง