DTC ร่วมเปิดงานสัมมนาวิชาการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักการแพทย์ กทม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดการสัมมนาวิชาการ