วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา เยี่ยมชมธุรกิจ DTC Enterprise

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาศึกษาดูงาน ณ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด