DTC Smart AE Audition Vol.01 ค้นหาคนรุ่นใหม่ หัวใจนักขาย

“ค้นหา คนรุ่นใหม่ หัวใจ นักขาย” โอกาสดีๆ ที่จะได้มาร่วมงานกับ D.T.C ENTERPRISE บริษัทชั้นนำด้าน GPS & IoT Solutions ครั้งแรกกับการเปิดรับสมัครพนักงานขาย