DTC ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสงขลา

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 คุณอามีน ยุทธนาศาสตร์ ผู้จัดการฝ่ายขายภาคใต้ และทีมงาน บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม